Bắp rang bơ Best Pop Popcorn Mỹ bao 22.68kg

Bắp rang bơ Best Pop Popcorn Mỹ bao 22.68kg

950.000₫

Mô tả ngắn:

Bắp rang bơ Best Pop Popcorn Mỹ bao 22.68kg

Bắp rang bơ Best Pop Popcorn Mỹ bao 22.68kg

Đặc điểm:
– Tỷ lệ hạt đạt tiêu chuẩn cao
– Kích thước hạt đồng đều
– Tỷ lệ nổ cao
– Được bảo quản đồng nhất
– Đóng gói bao 22.68kg
– Sản phẩm không biến đổi gen

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt