Tất cả sản phẩm

Bơ Orchid thùng 15kg
Gạo nương Sơn La
Gạo nàng hương
Gạo rồng vàng
Gạo nàng thơm
Gạo nàng hoa
Gạo thơm Nhật
Gạo lài sữa
Gạo Đài Loan
Gạo tám xoan
Gạo thơm lài
Gạo Hàm Châu

Bơ Orchid thùng 15kg

Bơ Orchid thùng 15kg Sản phẩm: Bơ Orchid thùng 15kg Bơ Orchid thùng 15kg

500.000₫

Gạo nương Sơn La

Gạo nương Sơn La Sản phẩm: Gạo nương Sơn La GẠO NƯƠNG SƠN LA ‬là một giống Gạo Vùng Cao. Đựơc nhân giống ra và Trồng ở Vùng Đồng Bằng sông...

20.000₫

Gạo nàng hương

Gạo nàng hương Sản phẩm: Gạo nàng hương hay còn gọi là gạo nàng hương Chợ Đào vị dẻo ngọt Gạo nàng hương ...

18.000₫

Gạo rồng vàng

Gạo rồng vàng Sản phẩm: Gạo rồng vàng, Đặc tính của gạo: Dẻo mềm ngọt cơm Gạo rồng vàng

19.000₫

Gạo nàng thơm

Gạo nàng thơm Sản phẩm: Gạo nàng thơm đặc tính mềm xốp thơm Gạo nàng thơm

19.000₫

Gạo nàng hoa

Gạo nàng hoa Sản phẩm: Gạo nàng hoa , đặc tính gạo nàng hoa mềm thơm Gạo nàng hoa

19.000₫

Gạo thơm Nhật

Gạo thơm Nhật Sản phẩm: Gạo thơm Nhật Gạo thơm Nhật

17.000₫

Gạo lài sữa

Gạo lài sữa Sản phẩm: Gạo lài sữa Gạo lài sữa

18.000₫

Gạo Đài Loan

Gạo Đài Loan Sản phẩm: Gạo Đài Loan Gạo Đài Loan

21.000₫

Gạo tám xoan

Gạo tám xoan Sản phẩm: Gạo tám xoan, đặc điểm thơm dẻo Gạo tám xoan

17.000₫

Gạo thơm lài

Gạo thơm lài Sản phẩm: Gạo thơm lài, đặc điểm: dẻo vừa ăn Gạo thơm lài

15.000₫

Gạo Hàm Châu

Gạo Hàm Châu Sản phẩm: Gạo Hàm Châu , đặc điểm: hạt rời, cơm ráu. Gạo Hàm Châu

13.000₫