ĐẶC SẢN ĐẮK LẮK

Ớt xiêm xanh xã Phú Lộc
Tiêu xanh xã Phú Lộc

Ớt xiêm xanh xã Phú Lộc

Ớt xiêm xanh xã Phú Lộc Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, ngay khi nhận được thông tin chuyển khoản, Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, nếu khách hàng tại Sài Gòn, dự kiến trong vòng...

120.000₫

Tiêu xanh xã Phú Lộc

Tiêu xanh xã Phú Lộc Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, ngay khi nhận được thông tin chuyển khoản, Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, nếu khách hàng tại Sài Gòn, dự kiến trong vòng 24h...

139.000₫

  • 1