ĐẶC SẢN LONG AN

Khóm sấy dẻo 200g xã Long Hiệp

Khóm sấy dẻo Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, giao hàng toàn quốc, nếu khách hàng tại HCM dự kiến trong vòng 24h sẽ có...

80.000₫

Dưa hấu sấy dẻo 200g xã Long Hiêp

Xoài cát chu sấy Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, giao hàng toàn quốc, nếu khách hàng tại HCM dự kiến trong vòng 24h sẽ...

85.000₫

Thanh long đỏ sấy dẻo 200g xã Long Hiệp

Thanh long đỏ Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, giao hàng toàn quốc, nếu khách hàng tại HCM dự kiến trong vòng 24h sẽ có...

110.000₫

Thanh long trắng sấy dẻo 200g xã Long Hiệp

Thanh long trắng sấy Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, giao hàng toàn quốc, nếu khách hàng tại HCM dự kiến trong vòng 24h sẽ...

100.000₫

Xoài keo sấy dẻo 200g xã Long Hiệp

Xoài cát chu sấy Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, giao hàng toàn quốc, nếu khách hàng tại HCM dự kiến trong vòng 24h sẽ...

85.000₫

Xoài cát chu sấy dẻo 200g xã Long Hiệp

Xoài cát chu sấy Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, giao hàng toàn quốc, nếu khách hàng tại HCM dự kiến trong vòng 24h sẽ...

130.000₫

Chuối sứ sấy dẻo 200g xã Long Hiệp

Chuối sứ sấy dẻo Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, giao hàng toàn quốc, nếu khách hàng tại HCM dự kiến trong vòng 24h sẽ...

60.000₫

Chuối già hương sấy dẻo 200g xã Long Hiệp

Chuối già hương sấy Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, giao hàng toàn quốc, nếu khách hàng tại HCM dự kiến trong vòng 24h sẽ...

60.000₫

Chuối già hương sấy dẻo 200g xã Long Hiệp

Thanh long đỏ Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, giao hàng toàn quốc, nếu khách hàng tại HCM dự kiến trong vòng 24h sẽ có...

60.000₫

Sa pô chê sấy 200g xã Long Hiệp

Sa Pô Chê (Hồng Xiêm) sấy Chú ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, giao hàng toàn quốc, nếu khách hàng tại HCM dự kiến trong vòng...

80.000₫

Chanh giấy xã Long Thạnh

Chanh giấy sạch Lưu ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, nếu khách hàng tại Sài Gòn, dự kiến trong vòng 24h sẽ có hàng, thông tin...

75.000₫

Chanh không hạt xã Long Thạnh

Chanh giấy sạch Lưu ý: sản phẩm này chỉ nhận đặt hàng chuyển khoảng trước, khi nhận được chuyển khoảng Okfood sẽ xác nhận chuyển hàng, nếu khách hàng tại Sài Gòn, dự kiến trong vòng 24h sẽ có hàng, thông tin...

85.000₫

  • 1