Dầu ăn Cái Lân thùng 4 chai x 5 lít

Dầu ăn Cái Lân 5 lít (1t/4 chai)

1.000.000₫

Mô tả ngắn:

Dầu ăn Cái Lân 5 lít giá sỉ, giao hàng theo thùng, mỗi thùng 4 chai, mỗi chai 5 lít, giá dầu ăn Cái Lân 5 lít, hotline: 0938451796.

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt