Dầu ăn Minh Huê tinh luyện trắng đặc biệt can 25 lít

Dầu ăn Minh Huê tinh luyện trắng đặc biệt can dày 25 lít

1.300.000₫

Mô tả ngắn:

Dầu ăn Minh Huê tinh luyện trắng đặc biệt can 25kg giá sỉ, giao hàng theo can, mỗi can 25 lít, giá dầu ăn Minh Huê tinh luyện trắng đặc biệt can 25 lít, giao hàng chỉ từ 2 can trở lên, giao hàng siêu tốc, freeship HCM, hotline: 0938451796.

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt