Dầu ăn tinh luyện cao cấp Minh Huê 25 lít-dầu ăn Minh Huê

Dầu ăn tinh luyện cao cấp Minh Huê 25 lít

1.400.000₫

Mô tả ngắn:

Dầu ăn Minh Huê tinh luyện trắng can mỏng 25kg, giao hàng theo can, mỗi can 25 lít, giá dầu ăn Minh Huê tinh luyện trắng can 25 lít, giao hàng chỉ từ 1 can trở lên, hotline: 0938 451 796.

Dầu ăn tinh luyện cao cấp Minh Huê 25 lít

 

Sản phẩm: Dầu ăn tinh luyện cao cấp Minh Huê 25 lít

 

Dầu ăn tinh luyện cao cấp Minh Huê 25 lít

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt