Đậu phộng xấy nguyên vỏ - bán hạt đậu phộng xấy nguyên quả Okfood

Đậu phộng xấy nguyên vỏ

200.000₫

Mô tả ngắn:

Bán đậu phộng xấy nguyên vỏ, giá đậu phộng xấy nguyên quả, hotline: 0938451796.

Đậu phộng xấy nguyên vỏ

 

Sản phẩm: Đậu phộng xấy nguyên vỏ

 

Đậu phộng xấy nguyên vỏ

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt