Đường Phèn

Đường Phèn

25.000₫

Mô tả ngắn:

Bán đường phèn, bán theo cây, mỗi cây 10kg, giá đường phèn: 25.000đ/kg, giao hàng với số lượng chỉ từ 2 cây trở lên.

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt