Gạo Thần Tài ADC Túi 5Kg

Gạo Thần Tài ADC Túi 5Kg

129.000₫

Mô tả ngắn:

Gạo Thần Tài ADC Túi 5Kg

Gạo Thần Tài ADC Túi 5Kg

Dẻo, mềm, ngọt cơm, thơm tự nhiên, Được gieo trồng trên “Cánh Đồng Mơ Ước” của ADC

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt