Gọi vốn

Các dự án ý tưởng khởi nghiệp nhỏ hay những ý tưởng lớn thì vẫn cần phải có kinh phí để phát triển. Chúng tôi mong muốn tìm được sự hợp tác qua những cách sau:

Nguồn tài trợ từ các quỹ đầu tư

Nguồn vốn nhỏ từ vài chục triệu đến dưới 1 tỷ đồng, vay vốn từ các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

Các tổ chức

Các Hội LH, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nhân…

Nhà đầu tư thiên thần

Nhà đầu tư thiên thần là những cá nhân bỏ vốn đầu tư vào startup, đi kèm theo những điều kiện có lợi cho người khởi nghiệp và đổi lấy một phần cổ phần trong công ty.

Các nhà đầu tư mạo hiểm

Nếu có một khoản tài trợ lớn, chúng tôi cũng muốn tìm kiếm từ tại các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: 

Điện thoại: 0938451796.

Trân trọng!