Hạt giống ớt hiểm lai F1 ớt chỉ thiên giao tận nơi toàn quốc

Hạt giống ớt hiểm lai F1 ớt chỉ thiên

50.000₫

Mô tả ngắn:

Hạt giống ớt hiểm lai F1 ớt chỉ thiên, giá Hạt giống ớt hiểm lai F1 ớt chỉ thiên: 50.000đ/1g, hotline: 0938451796.

Hạt giống ớt hiểm lai F1 ớt chỉ thiên

 

sản phẩm: Hạt giống ớt hiểm lai F1 ớt chỉ thiên

 

Hạt giống ớt hiểm lai F1 ớt chỉ thiên

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt