Hạt nêm Aji ngon chay nấm hương và hạt sen 200g thùng 8 gói lớn x 6 gói nhỏ

Hạt nêm Aji ngon chay nấm hương và hạt sen 200g thùng 8 gói lớn x 6 gói nhỏ

350.000₫

Mô tả ngắn:

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt