Mắm Ruốc Chà Ngọc Liên Hũ 250G

Mắm Ruốc Chà Ngọc Liên Hũ 250G

61.000₫

Mô tả ngắn:

Mắm Ruốc Chà Ngọc Liên Hũ 250G

Mắm Ruốc Chà Ngọc Liên Hũ 250G

Thành phần Thịt con ruốc, muối, chất bảo quản
Hương Vị Vị Mặn
Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt