Mì Udon hải sản Hanil Food gói 212g (1t/30 gói)

Mì Udon hải sản Hanil Food gói 212g (1t/30 gói)

32.000₫

Mô tả ngắn:

Mì Udon hải sản Hanil Food gói 212g (1t/30 gói). Mì Udon có gia vị, vị hải sản. Mì Udon - Hải sản 212g: 32.000đ/gói, giao hàng từ 10 gói trở lên, hotline: 0938 451 796.

Mì Udon hải sản Hanil Food gói 212g (1t/30 gói)

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt