Nước tương đậu nành Lisa Ajinomoto 500ml thùng 24 chai Okfood

Nước tương đậu nành Lisa Ajinomoto 500ml thùng 24 chai

1₫

Mô tả ngắn:

Nước tương đậu nành Lisa Ajinomoto 500ml thùng 24 chai

Nước tương đậu nành Lisa Ajinomoto 500ml thùng 24 chai

 

Sản phẩm: Nước tương đậu nành Lisa Ajinomoto 500ml thùng 24 chai

 

Nước tương đậu nành Lisa Ajinomoto 500ml thùng 24 chai

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt