Ốc hải sản tươi sống giao hàng tận nhà - hải sản online TPHCM

Sam biển

55.000₫

Sam biển

Ốc khế

170.000₫

Ốc khế

Con vọp

140.000₫

Con vọp

Sò lụa

220.000₫

Sò lụa

Ốc Len

210.000₫

Ốc Len

Sò Lông

155.000₫

Sò Lông

Sò tộ

140.000₫

Sò tộ

Ốc hương

247.000₫

Ốc hương

Sò huyết

179.000₫

Sò huyết

Nghêu Trắng
Sò dương

199.000₫

Sò dương

Ốc vôi

239.000₫

Ốc vôi

Sam biển

M ua sam biển ở đâu Sản phẩm: Con sam biển Sam biển có hai...

55.000₫

Ốc khế

Ố c khế tươi sống Sản phẩm: Ốc khế tươi Giá ốc khế: TÊN HÀNG (LOẠI)...

170.000₫

Con vọp

Vọp tươi sống Sản phẩm: con vọp sống Bán vọp tươi sống Liên hệ lấy hàng: ...

140.000₫

Sò lụa

Sò lụa tươi sống online Sản phẩm: sò lụa tươi Bảng giá sò lụa: TÊN HÀNG (LOẠI) ...

220.000₫

Ốc Len

Ốc len tươi sống Sản phẩm: Ốc len tươi sống Mô tả chung ...

210.000₫

Sò Lông

Cung cấp sò lông tươi sống Sản phẩm: sò lông Bảng giá sò lông: TÊN HÀN(LOẠI)...

155.000₫

Sò tộ

Sò tộ tươi sống Sản phẩm: sò tộ tươi sống Bảng giá sò tộ: TÊN HÀNG (LOẠI) SIZE (CON/KG)...

140.000₫

Ốc hương

Mua ốc hương ở đâu Sản phẩm: ốc hương tươi sống Cung cấp ốc hương tươi sống toàn quốc, cung cấp ốc...

247.000₫

Sò huyết

Cung cấp sò huyết tươi sống Sản phẩm: sò huyết Bảng giá hàng sò huyết: ...

179.000₫

Nghêu Trắng

Nghêu trắng Sản phẩm: nghêu trắng tươi sống Nghêu trắng tươi sống nhiều thịt giao hàng tận nơi ...

69.000₫

Sò dương

Sò dương Sản phẩm: sò dương tươi Sò dương dòn dòn ngọt ngay đặt ngay kẻo hết ...

199.000₫

Ốc vôi

Ốc vôi Sản phẩm: Ốc vôi tươi sống Bán ốc vôi Bảng giá ốc vôi: ...

239.000₫