Ốc hải sản tươi sống giao hàng tận nhà - hải sản online TPHCM

Ốc khế

350.000₫

Ốc khế

Con vọp

140.000₫

Con vọp

Sò lụa

220.000₫

Sò lụa

Ốc Len

350.000₫

Ốc Len

Sò Lông

155.000₫

Sò Lông

Sò tộ

140.000₫

Sò tộ

Ốc hương

350.000₫

Ốc hương

Sò huyết

350.000₫

Sò huyết

Nghêu Trắng 1kg
Sò dương

199.000₫

Sò dương

Ốc vôi

239.000₫

Ốc vôi

Sò điệp

160.000₫

Sò điệp

Hào sữa

140.000₫

Hào sữa

Ốc Hoa

239.000₫

Ốc Hoa

Cà na

190.000₫

Cà na

Ốc tỏi

350.000₫

Ốc tỏi

Ốc mỡ

250.000₫

Ốc mỡ

Ốc giác vàng

Ốc khế

Ố c khế tươi sống Sản phẩm: Ốc khế tươi Giá ốc khế: TÊN HÀNG (LOẠI)...

350.000₫

Con vọp

Vọp tươi sống Sản phẩm: con vọp sống Bán vọp tươi sống Liên hệ lấy hàng: ...

140.000₫

Sò lụa

Sò lụa tươi sống online Sản phẩm: sò lụa tươi Bảng giá sò lụa: TÊN HÀNG (LOẠI) ...

220.000₫

Ốc Len

Ốc len tươi sống Sản phẩm: Ốc len tươi sống Mô tả chung ...

350.000₫

Sò Lông

Cung cấp sò lông tươi sống Sản phẩm: sò lông Bảng giá sò lông: TÊN HÀN(LOẠI)...

155.000₫

Sò tộ

Sò tộ tươi sống Sản phẩm: sò tộ tươi sống Bảng giá sò tộ: TÊN HÀNG (LOẠI) SIZE (CON/KG)...

140.000₫

Ốc hương

Mua ốc hương ở đâu Sản phẩm: ốc hương tươi sống Cung cấp ốc hương tươi sống toàn quốc, cung cấp ốc...

350.000₫

Sò huyết

Cung cấp sò huyết tươi sống Sản phẩm: sò huyết Bảng giá hàng sò huyết: ...

350.000₫

Nghêu Trắng 1kg

95.000₫

Sò dương

Sò dương Sản phẩm: sò dương tươi Sò dương dòn dòn ngọt ngay đặt ngay kẻo hết ...

199.000₫

Ốc vôi

Ốc vôi Sản phẩm: Ốc vôi tươi sống Bán ốc vôi Bảng giá ốc vôi: ...

239.000₫

Sò điệp

Cung cấp sò điệp tươi sống Sản phẩm: sò điệp tươi Bán sò điệp Bảng giá sò điệp: ...

160.000₫

Hào sữa

Hào sữa Sản phẩm: hào sữa tươi sống Bán hào tươi sống online Bảng giá hào sữa: ...

140.000₫

Ốc Hoa

Ốc hoa Sản phẩm: ốc hoa tươi sống Bán ốc Hoa tươi sống online ...

239.000₫

Cà na

Cà na Sản phẩm: cà na tươi sống Bán cà na tươi sống Bảng giá cà na: ...

190.000₫

Ốc tỏi

Ốc tỏi tươi sống Sản phẩm: ốc tỏi tươi sống Bán ốc tỏi Giá ốc tỏi: ...

350.000₫

Ốc mỡ

Ốc mỡ Sản phẩm: ốc mỡ Cung cấp ốc mỡ tươi sống Bảng giá ốc mỡ: ...

250.000₫

Ốc giác vàng

Ốc giác vàng Sản phẩm: Ốc giác vàng tươi sống Ốc giác vàng tươi sống ...

240.000₫