Tảo biển Green Sonka lốc 3 gói x 4g (1t/24 lốc)

Tảo biển Green Sonka lốc 3 gói x 4g (1t/24 lốc)

800.000₫

Mô tả ngắn:

Tảo biển Green Sonka lốc 3 gói x 4g (1t/24 lốc), Tảo biển ăn liền, vị thanh - ít gia vị. 1 lốc 3 gói nhỏ, giá tảo biển Green Sonka lốc 3 gói x 4g

Tảo biển Green Sonka lốc 3 gói x 4g (1t/24 lốc)

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt