Tảo biển Mini Type Godbawee lốc 8 gói x 2g (1t/45 lốc)

Tảo biển Mini Type Godbawee lốc 8 gói x 2g (1t/45 lốc)

1.640.000₫

Mô tả ngắn:

Tảo biển Mini Type Godbawee lốc 8 gói x 2g (1t/45 lốc), tảo ăn liền lốc 8 gói nhỏ (2g/gói), vị truyền thống có dầu Olive , giá Tảo biển Mini Type Godbawee lốc 8 gói x 2g

Tảo biển Mini Type Godbawee lốc 8 gói x 2g (1t/45 lốc)

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt