Tảo biển vị kim chi Godbawee lốc 3 gói x 5g (1t/36 lốc)

Tảo biển vị kim chi Godbawee lốc 3 gói x 5g (1t/36 lốc)

1.280.000₫

Mô tả ngắn:

Tảo biển vị kim chi Godbawee lốc 3 gói x 5g (1t/36 lốc), tảo biển vị kimchi, cay cay, ăn liền. 1 lốc 3 gói nhỏ , giá Tảo biển vị kim chi Godbawee lốc 3 gói x 5g (1t/36 lốc)

Tảo biển vị kim chi Godbawee lốc 3 gói x 5g (1t/36 lốc)

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt