Tảo biển vị truyền thống Kimnori 40g (1t/20 gói)

Tảo biển vị truyền thống Kimnori 40g (1t/20 gói)

726.000₫

Mô tả ngắn:

Tảo biển vị truyền thống Kimnori 40g (1t/20 gói), tảo vụn tẩm gia vị, vị truyền thống, giá tảo biển vị truyền thống Kimnori 40g, hotline: 0938451796.

Tảo biển vị truyền thống Kimnori 40g (1t/20 gói)

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt