Tảo Kimnori vị hải sản 40g (1t/20 gói)

Tảo Kimnori vị hải sản 40g (1t/20 gói)

726.000₫

Mô tả ngắn:

Tảo Kimnori vị hải sản 40g (1t/20 gói), tảo vụn tẩm gia vị, vị hải sản, giá tảo Kimnori vị hải sản 40g, hotline: 0938451796.

Tảo Kimnori vị hải sản 40g (1t/20 gói)

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt