Tảo Teriyaki 15g (1t/24 gói)

Tảo Teriyaki 15g (1t/24 gói)

660.000₫

Mô tả ngắn:

Tảo Teriyaki 15g (1t/24 gói), tảo biển ăn liền vị thịt nướng, giá tảo Teriyaki 15g

Tảo Teriyaki 15g (1t/24 gói)

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt