Thùng 4 bình giấm gạo lên men Lisa Ajinomoto 5 lít

Thùng 4 bình giấm gạo lên men Lisa Ajinomoto 5 lít

700.000₫

Mô tả ngắn:

Thùng 4 bình giấm gạo lên men Lisa Ajinomoto 5 lít

Thùng 4 bình giấm gạo lên men Lisa Ajinomoto 5 lít

 

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt