Thùng shortening động vật Peerless Hard Bos Úc 15kg

Thùng shortening động vật Peerless Hard Bos Úc 15kg

1₫

Mô tả ngắn:

Shortening minh co the dug de chiên
Co the tai dug den 70 lan, thay the dau an cho các xi nghiep san xuat
BOS lam duoc 1 so banh nhu: banh Cake, Banh quy, Sanwich, banh Muff

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt