THỦY SẢN

Cá basa

85.000₫

Cá basa

Cá lóc

80.000₫

Cá lóc

Cá rô phi

85.000₫

Cá rô phi

Lươn

110.000₫

Lươn

Cá trê

80.000₫

Cá trê

Cá rô đầu vuông
Cá tai tượng
Cá kèo

110.000₫

Cá kèo

Cá sặc rằn
Cá thát lát

140.000₫

Cá thát lát

Đầu cá hồi
Ếch

95.000₫

Ếch

Cá đối

85.000₫

Cá đối

Cá he sông

100.000₫

Cá he sông

Cá lòng tong

230.000₫

Cá lòng tong

Con hến

95.000₫

Con hến

Cá basa

Cá basa

85.000₫

Cá lóc

Cá lóc

80.000₫

Cá rô phi

Cá rô phi

85.000₫

Lươn

Con lương

110.000₫

Cá trê

Cá trê

80.000₫

Cá rô đầu vuông

Cá rô đầu vuông

80.000₫

Cá tai tượng

Cá tai tượng

110.000₫

Cá kèo

Cá kèo

110.000₫

Cá sặc rằn

Cá sặc rằn

100.000₫

Cá thát lát

Cá thát lát

140.000₫

Đầu cá hồi

Đầu cá hồi

95.000₫

Ếch

Con ếch

95.000₫

Cá đối

Cá đối

85.000₫

Cá he sông

Cá he sông

100.000₫

Cá lòng tong

Cá lòng tong Cá lòng tong giao hàng tại TPHCM.

230.000₫

Con hến

Con hến Bảng giá con hến TÊN HÀNG GIÁ (NGHÌN ĐỒNG/KG) GHI CHÚ Hến 85.000 ...

95.000₫

  • 1