Trà Atiso Thượng Hạng Hộp 100 Túi Lọc x 2g

Trà Atiso Thượng Hạng Hộp 100 Túi Lọc x 2g

112.500₫

Mô tả ngắn:

Trà Atiso Thượng Hạng Hộp 100 Túi Lọc x 2g

Trà Atiso Thượng Hạng Hộp 100 Túi Lọc x 2g

Thành phần: Bông, Thân, Rễ 90%, Cỏ ngọt 8%

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt