Tương Đen 230g

Tương Đen 230g

12.500₫

Mô tả ngắn:

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt