Bột chiên giòn hải sản Aji-Quick Ajinomoto 1kg (1t/10 gói)

Bột chiên giòn hải sản Aji-Quick Ajinomoto 1kg thùng 10 gói

1₫

Mô tả ngắn:

Bột chiên giòn hải sản Aji-Quick Ajinomoto 1kg (1t/10 gói)

Bột chiên giòn hải sản Aji-Quick Ajinomoto 1kg thùng 10 gói

 

Sản phẩm: Bột chiên giòn hải sản Aji-Quick Ajinomoto 1kg thùng 10 gói

 

Bột chiên giòn hải sản Aji-Quick Ajinomoto 1kg thùng 10 gói

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt