Chính sách bảo hành của công ty TNHH thực phẩm OK

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng một cách tốt nhất, Okfood có những chính sách chăm sóc khách hàng một cách thiết thực, vì là những sản phẩm thực phẩm nên mỗi sản phẩm lại có chính sách bảo hành khác nhau, khi đó thông tin bảo hành sẽ được cập nhật ngay bên dưới phần mô tả sản phẩm đó.