Dầu ăn Cái Lân túi nhựa thùng 12 túi x 1 lít giá sỉ cho quán ăn...

Dầu ăn Cái Lân túi nhựa 1 lít (1t/12 túi)

600.000₫

Mô tả ngắn:

Dầu ăn Cái Lân túi nhựa giá sỉ, giao hàng theo thùng, mỗi thùng 12 túi, mỗi túi 1 lít, giá dầu ăn Cái Lân, hotline: 0938451796.

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt