Hành tím Vĩnh Châu Sóc Trăng 1kg

Hành tím Vĩnh Châu Sóc Trăng 1kg

130.000₫

Mô tả ngắn:

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt