Hạt giống đậu bắp đậu nhớt cao sản trái trắng - bán hạt giống đậu bắp

Hạt giống đậu bắp đậu nhớt cao sản trái trắng

20.000₫

Mô tả ngắn:

Hạt giống đậu bắp đậu nhớt cao sản trái trắng, trái dài, suông thẳng, màu trắng hơi xanh, thời gian thu hoạch 40-45 ngày sau khi gieo. Giá đậu hạt đậu bắp: 20.000đ/50g, giao hàng toàn quốc từ 5 loại giống trở lên, hotline: 0938 451 796.

Hạt giống đậu bắp đậu nhớt cao sản trái trắng

 

Hạt giống đậu bắp đậu nhớt cao sản trái trắng, trái dài, suông thẳng, màu trắng hơi xanh, thời gian thu hoạch 40-45 ngày sau khi gieo.

 

Hạt giống đậu bắp đậu nhớt cao sản trái trắng

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt