Mắm Ruốc Huế Ngọc Liên Hũ 250G

Mắm Ruốc Huế Ngọc Liên Hũ 250G

54.000₫

Mô tả ngắn:

Mắm Ruốc Huế Ngọc Liên Hũ 250G

Mắm Ruốc Huế Ngọc Liên Hũ 250G

Thành phần Con ruốc, muối, chất bảo quản
Hương Vị Vị Mặn
Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt