Nước mắm cá cơm Hưng Thịnh can 5 lít-công ty nước mắm Hưng Thịnh

Nước mắm cá cơm Hưng Thịnh can 5 lít

190.000₫

Mô tả ngắn:

Nước mắm cá cơm Hưng Thịnh can 5 lít, giá nước mắm cá cơm Hưng Thịnh 20 độ đạm, hotline: 0938451796. 

Nước mắm cá cơm Hưng Thịnh can 5 lít

 

Sản phẩm: Nước mắm cá cơm Hưng Thịnh can 5 lít

 

Nước mắm cá cơm Hưng Thịnh can 5 lít

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt