Nước tương đậu nành Lisa Ajinomoto 4.9 lít (1t/4 bình)

Nước tương đậu nành Lisa Ajinomoto 4.9 lít (1t/4 bình)

0₫

Mô tả ngắn:

Nước tương đậu nành Lisa Ajinomoto 4.9 lít (1t/4 bình)

Nước tương đậu nành Lisa Ajinomoto 4.9 lít (1t/4 bình)

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt