Tảo biển vị Wasabi lốc 3 gói x 5g (1t/36 lốc)

Tảo biển vị Wasabi lốc 3 gói x 5g (1t/36 lốc)

1.210.000₫

Mô tả ngắn:

Tảo biển vị Wasabi lốc 3 gói x 5g (1t/36 lốc), Tảo biển vị Wasabi, ăn liền. 1 lốc 3 gói nhỏ, giá tảo biển vị Wasabi lốc 3 gói x 5g

Tảo biển vị Wasabi lốc 3 gói x 5g (1t/36 lốc)

Chức năng khách hàng đánh giá chưa được kích hoạt