THỊT TRỨNG

Gà ta Xika

186.000₫

Gà ta Xika

Gà tre

210.000₫

Gà tre

Gà Ác

125.000₫

Gà Ác

Trứng ngỗng
Trứng gà ta
Vịt xiêm

180.000₫

Vịt xiêm

Bồ câu

180.000₫

Bồ câu

Vịt đồng

170.000₫

Vịt đồng

Vịt trắng

170.000₫

Vịt trắng

Ngỗng

180.000₫

Ngỗng

Gà lôi

210.000₫

Gà lôi

Trứng Vịt

Gà ta Xika

Gà ta Các loại gà tại Việt Nam có thể được chia làm hai giống chính, giống gà Việt Nam và giống gà ngoại nhập. ...

186.000₫

Gà tre

Gà tre Sản phẩm: Gà tre Gà tre trống: 210.000đ/kg. Mỗi con trọng lượng khoản 900g. Gà tre thả vườn chính hiệu, gà sống, nhận...

210.000₫

Gà Ác

Mua gà ác ở đâu? Con gà ác Chuyên cung cấp gà ác để làm tiềm thuốc bắc, khi mua hàng tại Shop Quý khách được...

125.000₫

Trứng ngỗng

Mua trứng ngỗng ở đâu TPHCM Sản phẩm: Quả trứng ngỗng Hình ảnh sản phẩm Trứng ngỗng bán...

95.000₫

Trứng gà ta

Trứng gà ta Sản phẩm: Trứng gà ta Trứng gà ta

5.000₫

Vịt xiêm

Vịt xiêm Sản phẩm: Vịt xiêm đen Vịt xiêm sống, vịt xiêm làm sạch giao hàng siêu tốc tại TPHCM ...

180.000₫

Bồ câu

Bồ câu Sản phẩm: Bồ câu Bồ câu trắng, bồ câu màu, bồ câu ra ràng, mỗi con nặng 700g trở lên, nhận bán bồ câu...

180.000₫

Vịt đồng

Vịt đồng Sản phẩm: Vịt đồng Vịt đồng vịt cỏ sống, mõi con nặng 2-3kg, nhận làm sẵn giao hàng theo yêu cầu. ...

170.000₫

Vịt trắng

Vịt trắng Sản phẩm: Vịt trắng Vịt trắng siêu thịt mỗi con nặng 3-3.5kg, nhận làm sẵn giao hàng theo yêu cầu tại TPHCM. ...

170.000₫

Ngỗng

Ngỗng Sản phẩm: Con ngỗng Ngỗng

180.000₫

Gà lôi

Gà lôi Sản phẩm: Gà lôi Gà lôi

210.000₫

Trứng Vịt

6.000₫